request.root_menu.meta_title

ABC spadkowe

W tym dziale znajdziecie Państwo podstawowe i najważniejsze pojęcia dotyczące dziedziny prawa spadkowego.

Słowniczek

Akt zgonu

jest jednym z rodzajów akt stanu cywilnego. Akt zgonu jest dokumentem wystawianym na podstawie karty zgonu bądź na podstawie pisemnego zgłoszenia dokonanego przez organ prowadzący postępowanie co do okoliczności zgonu.

Alimenty

to środki utrzymania, a w miarę potrzeby także środki wychowania, które winny być dostarczane przez krewnych w linii prostej, rodzeństwo, a także inne osoby wskazane w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym.

Cudzoziemiec

jest to osoba, która nie posiada obywatelstwa polskiego.

Czynność prawna

jest to w uproszczeniu czynność, która wywołuje skutki przypisane jej przez prawo. Czynnością prawną jest przykładowo: sporządzenie testamentu, zawarcie umowy, złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku itd.