request.root_menu.meta_title

Najczęstsze pytania

Wersja do wydruku

19.2.2018

 1. Kto to jest spadkodawca?
 2. Kto to jest testator?
 3. Kto to jest spadkobierca? 
 4. Co to jest spadek? Co wchodzi w skład spadku?
 5. Czy odziedziczę długi?
 6. Czy odziedziczę prawo do renty cywilnej ?
 7. Kto może sporządzić testament?
 8. Czy dziedziczy się alimenty?
 9. Kto ponosi koszty postępowania spadkowego?
 10. Kto ponosi koszty pogrzebu spadkodawcy?
 11. Kto może korzystać z mieszkania spadkodawcy po jego śmierci?
 12. Prawa konkubenta do spadku, jeśli nie był sporządzony testament?
 13. Obowiązki względem dziadków spadkodawcy
 14. Co to jest dziedziczenie?
 15. Co to jest otwarcie spadku i kiedy następuje?
 16. Czym różni się uznanie za zmarłego od sądowego stwierdzenia zgonu?
 17. Jak przeprowadzić spadkobranie po osobie, która zaginęła?
 18. Co to jest zdolność do dziedziczenia? 
 19. Czy osoba prawna może dziedziczyć?
 20. Jak przekazać majątek na wypadek śmierci na fundację?
 21. Jak doprowadzić do uznania danej osoby za niegodną dziedziczenia?
 22. Czy można zrzec się dziedziczenia?
 23. Co to jest dziedziczenie ustawowe a co to jest dziedziczenie testamentowe?
 24. Kiedy dziecko dziedziczy po rodzicach na podstawie ustawy?
 25. Kiedy małżonek dziedziczy na podstawie ustawy?
 26. Czy rozwiedziony małżonek dziedziczy na podstawie ustawy? 
 27. Jaki jest ustawowy porządek dziedziczenia?
 28. Ustawowe dziedziczenie przez małżonka i dzieci. 
 29. Kiedy na podstawie ustawy dziedziczą wnuki?
 30. Kiedy na podstawie ustawy dziedziczy małżonek z rodzicami spadkodawcy i jego rodzeństwem?
 31. Kiedy dziedziczą na podstawie ustawy dziadkowie spadkodawcy?
 32. Kiedy dziedziczą na podstawie ustawy pasierbowie?
 33. Kiedy dziedziczy gmina bądź Skarb Państwa?
 34. Czy obowiązują szczególne przepisy dotyczące dziedziczenia gospodarstw rolnych?
 35. Co to jest testament?
 36. Czy testament można zastąpić umową na wypadek śmierci?
 37. Jakie kroki należy podjąć, gdy odziedziczyło się samochód?
 38. Czy można sporządzić testament wspólnie z inną osobą?
 39. Czy można zmienić zdanie i odwołać testament?
 40. Co robić, gdy testament zawiera niejasne postanowienia?
 41. W jakim trybie można podważyć testament?
 42. Co zrobić z testamentem po śmierci spadkodawcy? 
 43. Jak w Polsce wygląda otwarcie testamentu?
 44. Czy zawsze trzeba sporządzić testament notarialny?
 45. Jak powinien wyglądać testament pisemny?
 46. Czy można sporządzić testament ustnie przy świadkach?
 47. Co zrobić gdy testament zaginął?
 48. Co to jest testament alograficzny?
 49. Co to jest testament holograficzny?
 50. Kto może być świadkiem sporządzenia testamentu?
 51. W jaki sposób skutecznie powołać spadkobiercę?
 52. Czy można ustanowić kogoś spadkobiercą pod warunkiem?
 53. Czy w testamencie można wskazać jakie składniki majątku powinny przypaść poszczególnym spadkobiercom?
 54. Jakie kroki należy podjąć, gdy odziedziczyło się środki na rachunku bankowym?
 55. Na czym polega wydziedziczenie?
 56. Czy można powołać w testamencie powiernika, który zachowa majątek i pozostawi go innej osobie?
 57. Co to jest zapis testamentowy?
 58. Kto może otrzymać zapis?
 59. Od kogo i kiedy można żądać wykonania zapisu?
 60. Czym różni się zapis od zapisu windykacyjnego?
 61. Jak sformułować zapis windykacyjny, aby był skuteczny?
 62. Co to jest polecenie testamentowe?
 63. Dlaczego warto ustanowić wykonawcę testamentu?
 64. Czy można nie przyjąć spadku?
 65. Czemu służy oświadczenie o przyjęciu spadku?
 66. Jak osoba niepełnoletnia może przyjąć bądź odrzucić spadek?
 67. Czemu służy stwierdzenie nabycia spadku? 
 68. Jak przeprowadzić stwierdzenie nabycia spadku? 
 69. Jak można wpisać się do księgi wieczystej nieruchomości, którą się odziedziczyło?
 70. Czy odpowiada się za długi spadkodawcy?
 71. Jak ograniczyć odpowiedzialność za długi spadkodawcy?
 72. Jak szukać majątku spadkodawcy?
 73. Jak kształtuje się odpowiedzialność za długi spadkodawcy po dokonaniu działu spadku?
 74. Co to jest zachowek?
 75. Komu przysługuje zachowek i w jakiej wysokości?
 76. Kiedy można żądać zachowku?
 77. Od kogo można żądać zachowku?
 78. Na czym polega dział spadku i jak go przeprowadzić? 
 79. Ile kosztuje sądowy a ile kosztuje notarialny dział spadku? 
 80. Czy można zbyć spadek bądź udział w spadku? 
 81. Co się stanie z nieletnimi dziećmi po śmierci rodzica?
 82. Jakie kroki należy podjąć, gdy odziedziczyło się udziały w spółce handlowej?
 83. Jaki podatek płaci się od spadku?
 84. Gdzie płaci się podatek od spadku i jakie formalności trzeba załatwić.
 85. Termin na zapłatę podatku od spadku (w tym gdy toczy się spór sądowy o stwierdzenie nabycia spadku).
 86. Obowiązek podatkowy przy zachowku
 87. Obowiązek podatkowy przy zapisie
 88. Jak załatwić formalności z zakładem pogrzebowym?
 89. Co się stanie ze zwierzakiem na wypadek śmierci?
 90. Jakie kroki należy podjąć, by sprowadzić zwłoki obywatela polskiego z zagranicy?
 91. Dziedziczenie spadku znajdującego się za granicą
 92. Jakie kroki należy podjąć, gdy odziedziczyło się akcje w spółce akcyjnej?
 93. Czy mam wpływ, kto będzie sprawował opiekę nad moim dzieckiem na wypadek śmierci?
 94. Czy cudzoziemiec dziedziczy spadek w Polsce bez żadnych ograniczeń?
 95. Jakie uprawnienia ma się od ZUS w przypadku śmierci spadkodawcy?
 96. Prawo do odprawy pośmiertnej z prawa pracy
 97. Co się dzieje ze środkami Zgromadzonymi w OFE po śmierci spadkodawcy?
 98. Jak funkcjonują polisy ubezpieczeniowe na wypadek śmierci?
 99. Jak zapewnić dziedziczenie udziałów w spółce z o.o. przez moich spadkobierców?
 100. Jak zapewnić dziedziczenie akcji przez moich spadkobierców?
 101. Dziedziczenie udziałów w spółce cywilnej
 102. Dziedziczenie udziałów w spółce jawnej
 103. Dziedziczenie mienia wchodzącego w skład działalności gospodarczej prowadzonej przez spadkodawcę
 104. Dziedziczenie udziałów w spółce komandytowej
 105. Dziedziczenie w związkach homoseksualnych
 106. Przyczyny nieważności testamentu
 107. Wybór formy pogrzebu
 108. Jak szukać testamentu?
 109. Zniszczenie testamentu
 110. Ukrycie testamentu
Powrót do poprzedniego działu

Tu znajdziesz

W tym miejscu odnajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące prawa spadkowego.