request.root_menu.meta_title

Tu znajdziesz

W pierwszej kolejności omawiamy zagadnienie kto po kim dziedziczy. Wyjaśniamy także, co można zrobić, gdy nie otrzymało się spadku, w tym, gdy testament nie przewiduje dziedziczenia przez nas majątku.